Subiektywne podsumowanie kadencji 2016-2020

zg2016

Dobiega końca kadencja obecnego Zarządu, a zatem jest dobry czas na podsumowania. Nie jest to proste zadanie, zawsze obarczone subiektywizmem, co naraża autora na krytykę. Nowe rozdanie wiąże się zwykle z dużymi oczekiwaniami, najlepiej spektakularnymi, niewiele osób (sądząc po temperaturze niektórych dyskusji) zdaje sobie sprawę, że za sukcesami stoi żmudna praca u podstaw. Dlatego postanowiłem w podsumowaniu wyłapać również rzeczy drobne, które czasem uciekają w codzienności. Skupiłem się na sukcesach, bo – moim zdaniem – było ich znacznie więcej niż porażek, choć tych w codziennej działalności również nie zabrakło, ale przecież porażki to droga do kolejnych sukcesów. Jestem zresztą wyznawcą zasady, że jeśli nie poniosłeś porażki, to nie wyznaczyłeś sobie wystarczająco wielkiego celu. Nie będzie natomiast nic o sukcesach medalowych naszych zawodników, bo to przede wszystkim ich sukces i temat na zupełnie inny artykuł.

Wszystkie sukcesy – mniejsze i większe – osiągnęliśmy dzięki współpracy i wielkiemu zaangażowaniu wielu osób (a czasem przy ich przeważającym udziale). Wielu z nich, choć przepraszam, że nie wszystkich, staram się wymienić w tym podsumowaniu.

Finanse i transparentność

Zacznę od rzeczy dużych. Głównym punktem mojego programu wyborczego były finanse i na tym polu odnieśliśmy bardzo duży sukces.

 • Rozważnie wydajemy pieniądze związkowe. Od 2017 r. (pierwszy pełny rok pracy Zarządu) bilansujemy roczne budżety, opierając wydatki wyłącznie na bazie spodziewanych przychodów, nie zadłużając organizacji. Wydatki planujemy na podstawie priorytetów, zaczynając od koniecznych i niezbędnych. Wprowadziliśmy profesjonalny kontroling finansowy, szczegółową macierz przychodów i kosztów. Zmieniliśmy biuro księgowe, co pozwala na terminowe sporządzanie coraz liczniejszych sprawozdań i raportów. (Igor Chalupec).
 • Nasz Zarząd przejął zadłużony Związek po WBG we Wrocławiu. W krótkim czasie spłaciliśmy pożyczkę w banku i przez cztery lata wszystkie zobowiązania były wykonywane na bieżąco. Stan na rok 2020 jest taki, że Związek posiada płynność finansową, żadnego zadłużenia, pozytywny wynik finansowy w bilansach rocznych i dobre perspektywy. To dzięki dyscyplinie budżetowej w roku 2020 po raz pierwszy zaplanowaliśmy w budżecie środki na bardzo ważną sprawę – wynagrodzenie trenerów kadrowych. To rzecz, o której marzyłem obejmując funkcję Prezesa Zarządu.
 • Zredukowaliśmy duży dług finansowy wobec WBF z tytułu organizacji mistrzostw we Wrocławiu. Był to najpilniejszy priorytet po rozpoczęciu kadencji. Przypomnę, że łącznie udało się zredukować zobowiązanie wobec WBF o 120 tysięcy USD (Igor Chalupec).
 • Ważną częścią budżetu PZBS są wpływy od sponsorów, w tym głównie od Sponsora Generalnego – Grupy BUDIMEX. Przez cały okres tej kadencji kontynuowaliśmy współpracę z Grupą BUDIMEX a sukcesy międzynarodowe polskich brydżystów pozwoliły na wynegocjowanie na 2020 r. zwiększonej umowy sponsorskiej (Igor Chalupec). Jednym z mniejszych, z którym współpraca również wzorowo się układa jest Fabryka Kart Trefl (Lena Leszczyńska).
 • Zaprzestaliśmy turystyki brydżowej działaczy. Na międzynarodowe imprezy mistrzowskie wysyłamy zawodników i trenerów. Udział przedstawiciela PZBS w pracach Komitetu Wykonawczego EBL nie wiąże się z żadnymi wydatkami po stronie Związku.
 • Znaczne ograniczyliśmy – pomimo inflacji – wydatki związane z prowadzeniem biura. Z kwoty około 430 tysięcy zł w roku 2015 do 370 tys. zł w roku 2017. Najlepiej to widać na przykładzie telefonów: gdy obejmowałem prezesurę, mieliśmy wykupione przez biuro 18 abonamentów u czterech operatorów telefonicznych. (Anna Zalewska, Jerzy Greś, Witold Rowiński, Beata Madej).

wykres1a

 • Drugim, nie mniej istotnym, punktem programu była zasada transparentności. Publikujemy dokładne komunikaty z zebrań Zarządu, w tym wszystkie podjęte uchwały oraz szczegółowe sprawozdania finansowe. Nie boimy się pokazywać, że wiele rzeczy również na Zarządzie budzi duże kontrowersje. Transparentność jest dla nas jedną z ważnych wartości.
 • Zarząd ściśle współpracuje z Radą Zawodniczą, Radą Sędziów i  Komisją Rewizyjną. Współpraca i spotkania nie oznaczają, że zawsze zgadzamy się ze zdaniem tych ciał, uważnie słuchamy jednak ich opinii i bierzemy je pod uwagę. Oczekujemy przy tym tożsamego, profesjonalnego traktowania ze strony organów opiniodawczych lub rewizyjnych. Zabieraliśmy w tej sprawie publicznie glos (Ewa Miszewska, Sandra Różańska, Michał Klichowicz, Lech Ohrysko; Jarosław Molenda, Olech Bestrzyński, Przemysław Czarnecki, Witalis Talar).
 • Współpracujemy z wojewódzkimi związkami w wielu aspektach: od udziału prezesów w zebraniach Zarządu po pomoc w zakresie sprzętu. Były darmowe karty, były maszyny do powielania, pierniczki i karty w bardzo preferencyjnych cenach. (Ryszard Łazikiewicz, Lech Zakrzewski).

Polski Związek Brydża Sportowego ponownie na ścieżce wzrostu

 • Dużą bolączką PZBS była spadająca od lat liczba członków. Nie tylko udało się zahamować coroczny spadek liczby członków, ale również odwrócić trend i wrócić do sytuacji z roku 2008. Rok 2019 zamknęliśmy liczbą 6594 zarejestrowanych zawodników. Wzrost liczby członków to rezultat wielu podejmowanych na różnych szczeblach i skierowanych do różnych grup wiekowych inicjatyw mających na celu upowszechnienie brydża sportowego i amatorskiego. (Adrian Bakalarz, Marek Małysa, Marcin Wasłowicz).

wykres3

 • Bardzo ważną decyzją było ujednolicenie składek zawodniczych w całej Polsce. Wprowadziliśmy ważne zniżki dla nowych i powracających członków, które przyciągnęły te osoby do Związku.
 • Wprowadziliśmy zasadę zaliczania punktów klasyfikacyjnych niezrzeszonych zawodników do WK 0.5, a także przyznajemy punkty klasyfikacyjne wszystkim uczestnikom turniejów brydżowych. (Marcin Wasłowicz).
 • Od początku kadencji bardzo zależało nam na wzroście znaczenia i liczby turniejów teamowych. I tak się stało, co jest sporym powodem do radości. Liczba turniejów w Grand Prix Polski Teamów zrównała się z turniejami par w cyklu Grand Prix, a ponadto pojawiły się dłuższe i bardzo udane turnieje w Krakowie, Sopocie czy Lubominie, a w tym roku jeszcze w Łowiczu. Wiem, niektórzy powiedzą, że Memoriał Żurka, turniej w Lubominie to nie zasługa PZBS. Trzeba jednak trafić na dobry klimat, a do „tanga trzeba dwojga”. (Marcin Pędziński, Adolf Bocheński, Maciej Czajkowski, Stanisław Gołębiowski).
 • Wprowadziliśmy zamkniętą kategorię Mistrzostw Polski Par Open, która znacznie wzmocniła rangę i znaczenie finałów wojewódzkich tych mistrzostw. (Ewa Miszewska, Maciej Czajkowski, Stanisław Gołębiowski, Marcin Pędziński).
 • Podczas tej kadencji pojawiły się dwie nowe inicjatywy, które powstały na bazie pomysłów śp. Jana Blajdy: Turniej 11 listopada i Turniej WOŚP. Prowadzimy w nich dwie klasyfikacje turniejów z całej Polski. Trzecią inicjatywą ogólnopolską, w której PZBS również bierze aktywny udział, jest akcja Bridge2Success. W wielkim wydarzeniu brydżowym (z udziałem Prezydenta EBL Jana Kamrasa) w 2019 r. wzięło udział prawie 700 zawodowych i amatorskich brydżystów (Jan Blajda, Maciej Czajkowski, Joanna Chmielewska, Lena Leszczyńska, Małgorzata Maruszkin, Ela Tomczuk).
 • Zorganizowaliśmy dwa happeningi brydżowe w centrach dużych miast (Wrocław i Kraków). Dwukrotnie braliśmy udział w Narodowym Dniu Sportu. Imprezy wzbudziły spore zainteresowanie mediów i cieszyły się bardzo licznym udziałem młodzieży. (Lena Leszczyńska, Agata Kowal, Małgorzata Maruszkin, Adrian Bakalarz, Piotr Dybicz, Roman Kowalewicz, Tomasz Radko, Jan Sibilski).
 • Ciągle wspieramy kształcenie brydżowe młodzieży i ludzi starszych. (Adrian Bakalarz, Marek Małysa, Ryszard Kiełczewski, Marcin Kuflowski, wszystkich osób, nauczycieli i instruktorów nie sposób wymienić).
 • Rozwijamy program Brydż 60+. Dotarliśmy już z programem do ponad 300 ośrodków. W ramach programu nie tylko szkolimy osoby starsze, ale także prowadzimy badania o wpływie nauki brydża na demencję i zapobieganie chorobie Alzheimera. (Marek Małysa, Małgorzata Maruszkin).

wykres4

 • Mocno walczyliśmy o zatwierdzenie przez Ministerstwo Sportu programu nauczania brydża w szkołach. Udało się. Program pozwala uczyć brydża w ramach zajęć szkolnych. Aby tych uczących było jak najwięcej, wprowadziliśmy nowy Regulamin Nadawania Tytułów Instruktorskich i Trenerskich z łatwiejszym dostępem do uprawnień instruktorskich. Aby tych, których mają uczyć było jak najwięcej, wymyśliliśmy program w ramach projektu ministerialnego „Sport Wszystkich Dzieci”. (Leszek Nowak, Agata Kowal, Włodzimierz Krysztofczyk, Marek Wójcicki, Anna Zalewska).
 • Realizujemy nasz pomysł programu „Sport Wszystkich Dzieci”, który w roku 2018 objął 15 szkół, a w 2019 już 37.Na ten program w roku 2019 przeznaczyliśmy ponad 140 tysięcy złotych. Prowadzenie projektu przyniosło wzrost liczby zawodników w najmłodszej kategorii. (Adrian Bakalarz).

wykres5a

 • Udostępniliśmy propozycje materiałów szkoleniowych dla nauczycieli i instruktorów. (Marek Barylewski, Piotr Dybicz, Marek Wójcicki).

wykres6

Sprawy zawodnicze – każdy może zostać mistrzem

 • Zgodnie z moim programem wyborczym przywróciliśmy rozgrywki kadrowe, które rokrocznie cieszą się sporą popularnością. Rozgrywki kadrowe mają być ważnym etapem selekcji najlepszych zawodników, ale podkreślę: nie powinny być jedynym. (Maciej Czajkowski, Stanisław Gołębiowski, Jacek Grzelczak, Przemysław Janiszewski, Marek Pietraszek, Marcin Pędziński, Marek Wójcicki, Sławomir Zawiślak).
 • Mistrzostwa Polski rozgrywamy w różnych miastach w różnych częściach kraju: Bolesławiec, Elbląg, Kraków, Poznań, Rzeszów, Sława, Sopot, Warszawa, Wrocław, Zgorzelec. (Maciej Czajkowski, Stanisław Gołębiowski, Marcin Pędziński).

brydz_mp

 

 • Najlepszych zawodników w krajowych imprezach mistrzowskich nagradzamy pokryciem kosztów udziału w zawodach międzynarodowych.
 • Wprowadziliśmy Oficjalny Ranking Brydżowy PZBS, który stał się ważnym elementem klasyfikowania bieżącej siły gry zawodników. (Michał Klichowicz, Maciej Wachowski).
 • Kolejną nowością jest zorganizowanie plebiscytu na Najlepszego Zawodnika PZBS. Wyboru dokonują zawodnicy w głosowaniu internetowym. Wierzę, że ta zabawa – połączona oczywiście z wyborem najlepszego (najpopularniejszego) zawodnika – jest miłym podsumowaniem roku. (Marcin Wasłowicz, Michał Zimniewicz, Michał Klichowicz).

Usprawniona organizacja rozgrywek ligowych

 • W centralnych rozgrywkach ligowych ograniczyliśmy zdecydowanie liczbę meczów „o nic” rozgrywanych w ostatniej fazie rozgrywek. (Maciej Czajkowski, Artur Wasiak).
 • Uchwaliliśmy nowy Regulamin Dyscyplinarny i usprawniliśmy pracę Wydziału Dyscypliny. Zdajemy sobie sprawę, że ta działalność powinna być jeszcze prężniejsza, ale są tu też powody do zadowolenia. Ważna zasada jest jedna – wszyscy zawodnicy, sędziowie i działacze powinni dążyć do eliminacji nagannych zachowań na imprezach brydżowych. (Marcin Wasłowicz, Michał Zimniewicz; Jacek Grzelczak, Sandra Różańska, Igor Grzejdziak, Piotr Ilczuk, Tomasz Radko, Przemysław Gałek).
 • Wypracowaliśmy jednolite i mocne stanowisko wobec oszustw i oszustów brydżowych. (Igor Chalupec, Jacek Grzelczak, Lech Ohrysko).
 • Uchwaliliśmy nowe Zasady Alertowania oraz wprowadziliśmy zmiany w Polityce Systemowej. Kontynuujemy coroczne kurskonferencje sędziowskie w Starachowicach. Nowością tej kadencji było zorganizowanie kurskonferencji technicznej dla sędziów. (Sandra Różańska, Maciej Czajkowski, Michał Klichowicz, Jacek Marciniak, Artur Wasiak, Marcin Wasłowicz, Michał Zimniewicz).
 • Przeprowadzamy transmisję i nagrywamy wszystkie mecze ekstraklasy. To nie tylko zdecydowane uatrakcyjnienie przekazu i zwiększenie zainteresowania rozgrywkami, ale również przejaw walki z oszustwami. (Marcin Wasłowicz).

Jesteśmy bardziej obecni w mediach

 • Zdecydowanie zwiększyła się medialna widoczność brydża w prasie, radiu i telewizji. W ten sposób staramy się budować pozytywny wizerunek związku i brydża jako dyscypliny sportowej. Związane jest to z naszą aktywnością przez całą obecną kadencję – organizowaniem happeningów, nauką brydża w szkołach, nauką osób starszych w ramach programu Brydż 60+, nagłaśnianiem sukcesów naszych brydżystek i brydżystów. Największe nasilenie medialne nastąpiło po zdobyciu przez Polskę złotego medalu w kategorii open na mistrzostwach świata w Wuhan. (Joanna Chmielewska, Lena Leszczyńska, Małgorzata Maruszkin, Ela Tomczuk, Igor Chalupec, Stanisław Gołębiowski, Paweł Jarząbek, Tomasz Latos).
 • Ważnym punktem w budżecie PZBS jest kwartalnik „Świat Brydża” docierający do wszystkich zarejestrowanych członków PZBS. Pojawiły się w nim nowe działy oraz nowi autorzy. Na końcu magazynu zagościła nowa rubryka – kalendarium najważniejszych wydarzeń PZBS. Co ważne, „Świat Brydża” pozostał medium pluralistycznym i otwartym na różne poglądy uczestników życia polskiego brydża sportowego (Paweł Jarząbek).

Jesteśmy też aktywni na innych polach

 • Podpisaliśmy umowę i wprowadziliśmy możliwość zdobywania internetowych punktów klasyfikacyjnych na platformie Funbridge. (Marcin Wasłowicz).
 • Zgłosiliśmy i wprowadziliśmy do EBL Stars of the Past naszych dwóch wielkich brydżystów – Juliana Klukowskiego i Andrzeja Wilkosza.
 • Zmodyfikowaliśmy i wprowadziliśmy nowości do bazy zawodników Cezar. (Andrzej Wachowski, Maciej Wachowski, Marcin Wasłowicz, Michał Zimniewicz).

Podziękowania

Na koniec do pozytywnych aspektów tej kadencji chciałbym zaliczyć również ogromne doświadczenie zdobyte w jej trakcie, zarówno przeze mnie, jak i przez pozostałych członków zarządu, a także wielu osób, które z nami współpracowały. W 2016 roku w przeważającej większości byliśmy grupą idealistów, ludzi z pasją. Nie ułatwiała nam pracy ani bieżąca sytuacja finansowa związku, ani zastane zobowiązania i problemy. Zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę i myślę, że nie tylko dopłynęliśmy do brzegu, ale udało się nam przygotować podwaliny pod kilka mostów, które powstaną w przyszłości. Nie uniknęliśmy wpadek i błędów, ale wyciągnęliśmy z nich wnioski. Ta wiedza zostanie nam na lata i dopóki pasji i sił wystarczy, jeszcze nie raz będziemy mogli zrobić coś dobrego dla brydża.

Powiadają, że na podziękowania nie jest nigdy za późno, ja napiszę: nigdy nie jest za wcześnie. Chciałbym niniejszym serdecznie podziękować tym, którzy ze mną wytrwali w Zarządzie, ale także tym, którzy z różnych powodów odeszli.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s