O finansach Związku

Finanse Związku muszą być przejrzyste i jasne. Najważniejszym aspektem finansowym jest odpowiednie gospodarowanie środkami, którymi dysponujemy. To jest szczególnie ważna rzecz. Zarząd Główny musi mieć świadomość, że zarządza społecznymi pieniędzmi, a to jest znacznie trudniejsze niż dysponowanie własnymi. W zasadzie każdą złotówkę powinno się obejrzeć parokrotnie przed jej wydaniem. Poczynając od telefonów w ZG (z…