Współpraca z Radą Zwiąku

Kilka słów na temat wizji przyszłej współpracy z Radą Związku. Rola opiniodawcza Rady Związku, w skład której wchodzą między innymi prezesi Zarządów Wojewódzkich Związków Brydża Sportowego, powinna w przyszłości być znacznie większa. Wiele spraw będę szeroko konsultował z prezesami, Radą Zawodniczą, Radą Sędziów i Radą Trenerów. Nie będzie to tylko ustalenie wysokości składek zawodniczych na…