OŚWIADCZENIE Członków Zarządu MZBS kadencji 2011-15 oraz 2015-nadal

W związku z rozsyłanym listem autorstwa Pana Kazimierza Chłobowskiego, którego adresatami byli m.in. wybrani (przez autora listu) delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS, a który został przez jednego z nich opublikowany na ForumBridge.pl, niniejszym oświadczamy, co następuje:

  1. Zarząd Małopolskiego Związku Brydża Sportowego w latach 2011-15, w czasie gdy Prezesem Zarządu był Pan Witold Stachnik, w ani jednym przypadku nie zakwestionował rozliczeń z imprez ogólnopolskich, które przywołuje autor, a więc Krakowskiej Wiosny Brydżowej i Krakowskiej Jesieni Brydżowej, każdorazowo po ich zakończeniu otrzymując sprawozdanie drogą elektroniczną.
  2. W latach 2012-15 nastąpił bardzo dynamiczny rozwój imprez ogólnopolskich organizowanych przez Małopolski Związek Brydża Sportowego: Krakowskiej Wiosny Brydżowej i Krakowskiej Jesieni Brydżowej, w tym znaczący wzrost rangi obu kongresów poprzez organizację w ich ramach turniejów eliminacyjnych cykli Grand Prix Polski Par, Grand Prix Polski Teamów oraz Mistrzostw Polski Par na zapis średni. Oznacza to ni mniej, ni więcej – znaczący wzrost liczby uczestników, a tym samym wzrost kosztów obsługi w/w zadań. Podkreślić należy jednocześnie, że każdorazowo imprezy dotowane były ze środków publicznych czy to Województwa Małopolskiego, czy Miasta Krakowa, a także przez prywatne podmioty (darczyńców i sponsorów) i ich bilans, mimo podniesienia nakładów finansowych związanych z ich organizacją – był zazwyczaj dodatni. Zatem porównywanie stawek wynagrodzeń sędziowskich z początku i końca kadencji 2011-15 wydaje się nam pozbawione jakiegokolwiek sensu, nawet pominąwszy takie czynniki jak inflacja czy zastosowanie nowoczesnych technologii służących podniesieniu poziomu prezentacji i promocji imprez „na zewnątrz”.
  3. Faktem jest, że na około 3 tygodnie przed rozpoczęciem Krakowskiej Wiosny Brydżowej 2012 rezygnację z sędziowania imprezy złożył sędzia główny, Pan Zbigniew Sagan, wraz z pozostałymi członkami ekipy sędziowskiej, tj. Panem Zdzisławem Reczkiem, Panem Markiem Ruskiem i Panem Kazimierzem Chłobowskim, co – w kontekście bardzo krótkiego terminu na znalezienie zastępstwa – mogłoby zostać uznane za krok mogący skutkować tym, że impreza nie odbędzie się bądź nie zostanie zapewniona należyta jej obsługa. Można uznać to za przejaw protestu, ale również nieodpowiedzialności ekipy sędziowskiej, która – jak się okazuje z lektury listu autorstwa Pana Kazimierza Chłobowskiego – nie doszła do porozumienia z ówczesnym Prezesem MZBS na poziomie rozróżnienia stawek netto-brutto. Jednym słowem, idąc tokiem myślenia Pana Kazimierza Chłobowskiego, brak dobrej woli w negocjacjach mógł stanąć na przeszkodzie w przyjęciu korzystniejszych dla sędziów stawek.
  4. Kwota przeznaczona na wynagrodzenia sędziów Krakowskiej Wiosny Brydżowej, w szczegółach analizowana przez autora listu, została zawyżona o ponad 1500 zł w stosunku do rzeczywistości (na podstawie rozliczenia imprezy przesłanej przez Prezesa Witolda Stachnika do wszystkich członków Zarządu MZBS w dn. 28 marca 2012 w korespondencji e-mail zatytułowanej: „wynagrodzenia sędziów – Krakowska Wiosna Brydżowa), a ponadto przemilczana została kwota wynagrodzeń za powielanie kart (co nie było przedmiotem negocjacji stawek sędziowskich z pierwotnie wyznaczoną ekipą sędziowską, z autorem listu w składzie). Jako że nie znamy źródła informacji autora listu, nie możemy jednoznacznie stwierdzić, co wpłynęło na takie, a nie inne – nieprawdziwe – zestawienie kwot. „Statystyk” finansowych z lat kolejnych – zważywszy na nieprawdziwość wyliczeń z KWB 2012 – nie podejmujemy się komentować.
  5. Poziom obsługi sędziowskiej (w tym zaangażowanie w nie, każdorazowo – poza jednym, przywołanym przypadkiem KWB 2012, przywołanych przez autora listu – Pana Zbigniewa Sagana i Pana Zdzisława Reczka) – nigdy nie budził specjalnych emocji i zastrzeżeń ze strony uczestników, mimo że skala imprez, co podkreślamy po raz kolejny, była znacznie większa niż w latach wcześniejszych.
  6. Nie jest prawdą, że Pan Kazimierz Chłobowski nigdy nie sędziował żadnej z imprez organizowanych przez Małopolski Związek Brydża Sportowego. W 2013 roku był sędzią głównym Hutniczej Majówki AGH, imprezy, której pomysłodawcą i współorganizatorem (z MZBS) jest Pan Jan Blajda. Propozycję sędziowania mini-kongresu, według naszej wiedzy, złożył mu wówczas osobiście Prezes MZBS, Witold Stachnik.
  7. W sprawozdaniu z działalności Zarządu MZBS w latach 2011-15 czytamy:  Po uporządkowaniu spraw finansowych i częściowej anulacji naszego długo do PZBS wystartowaliśmy 1 lipca 2011 roku z nowym kontem i kwotą 55,00 złotych na koncie. W dniu 27 kwietnia 2015 roku zostawiamy kasę związkową ze stanem 45.974,63 zł. Wszystkie należności, które były wymagane na dzień 31 marca 2015 roku zostały uregulowane. Oprócz tego kupiliśmy sprzęt wartości 43 188,07 złotych. Pragniemy podkreślić, że niniejsze sprawozdanie zostało zaakceptowane podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów MZBS w kwietniu 2015 roku i podsumowane wyłącznie słowami wielkiego uznania oraz brawami. Pan Kazimierz Chłobowski był obecny na tym zebraniu, a Pan Zdzisław Reczek, tak często przez autora listu przywoływany, był recenzentem Zarządu jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w samych superlatywach wypowiadając się na temat ustępującego wówczas Prezesa MZBS, Pana Witolda Stachnika.

Reasumując: Jest dla nas oczywiste, że czas przygotowania listu, który „pocztą pantoflową” zaczął być dystrybuowany w niedalekim odstępie czasowym od zaplanowanego terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBS, ma bezpośredni związek z wyborami nowych władz Polskiego Związku Brydża Sportowego i ma na celu dyskredytację jedynego kandydata na Prezesa PZBS. Niniejszy list ma wszelkie znamiona próby rewanżu na byłym Prezesie Małopolskiego Związku Brydża Sportowego za niekorzystanie z usług sędziowskich autora listu podczas sztandarowych imprez rangi ogólnopolskiej rozgrywanych w Krakowie (choć należy pamiętać o wyjątku z pkt. 6 powyższego zestawienia). Treść korespondencji Pana Kazimierza Chłobowskiego i sposób przekazania opinii publicznej – uważamy za niegodny osoby tak zasłużonej dla polskiego brydża, na jaką autor sam się kreśli, niegodny jakiejkolwiek osoby trzeźwo i uczciwie patrzącej na świat. Wyrażamy jednocześnie głębokie ubolewanie, że merytoryczna debata wyborcza została za sprawą tego listu zastąpiona pomówieniami i sugestiami nieuczciwości względem Prezesa Małopolskiego Związku Brydża Sportowego w latach 2011-15.

Pan Witold Stachnik, choć pewnie nie zawsze każdy z sygnatariuszy niniejszego listu, zgadzał się z jego wizjami i działaniami, czasem żywo dyskutując i próbując przekonywać do swoich racji, dał nam się poznać dokładnie tak jak to opisuje na swojej wyborczej stronie internetowej i jak opisują go inni: jako sprawny organizator, mocno zaangażowany w sprawy rozwoju brydża sportowego jako dyscypliny sportu oraz związków sportowych (Tarnowskiego ZBS i Małopolskiego), którymi kierował. Z całą pewnością można mówić o nim jako o człowieku uczciwym, sumiennym, pomysłowym, zwyczajnie: dobrym. A czy bez wad? Nie ma ludzi bez wad. Ważne, że jest wielu takich, u których zalety wyraźnie górują nad wadami. Tu bez wątpienia mamy do czynienia z takim przypadkiem.

Bez cienia wątpliwości uważamy, że Pan Witold Stachnik jest znakomitym kandydatem do objęcia funkcji Prezesa Polskiego Związku Brydża Sportowego. Wszelkie próby podważenia jego autorytetu i dotychczasowych dokonań są – i tu odbiegniemy od poprawności politycznej, a dla purystów również: językowej – zwyczajnym świństwem.

Marcin Kuflowski – wiceprezes MZBS 2011-15, prezes MZBS 2015-

Agata Kowal – członek Zarządu MZBS 2011-15, wiceprezes MZBS 2015-

Krzysztof Ziewacz – członek Zarządu MZBS 2011-15, członek Zarządu MZBS 2015-

Grzegorz Superson – członek Zarządu MZBS 2011-15

Piotr Radzikowski – członek Zarządu MZBS 2015-

Tomasz Radko – członek Zarządu MZBS 2015-

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s