Warszawa

Jadę do Warszawy. W trasę wyruszam tym razem z Tarnowa. Po drodze prawie obowiązkowy postój na obiad w Białobrzegach. Mimo że wjeżdżam do stolicy w godzinach szczytu, pokonuję centrum bez żadnego problemu – jakże cieszą te nowe rozwiązania komunikacyjne. Podchodzę do Pałacu Prymasowskiego poobserwować trwające rozgrywki Palace Cup. Przed 18 wyruszam razem z Maćkiem Czajkowskim…

Delegaci zostali wybrani

Koleżanki i Koledzy, gdy piszę te słowa, dochodzi północ 2 kwietnia. Kończy się dzisiaj kolejny ważny etap kampanii wyborczej – wszystkie województwa wybrały swoich delegatów na Walny Zjazd w Warszawie. To była wielka sobota wyborcza – w sześciu województwach odbywały się wybory, a mnie udało się uczestniczyć w dwóch zebraniach – w Gdańsku i Katowicach. Przez…